Aktuálne

Vážený návštevník!

Dovoľte mi, aby som Vás privítal na virtuálnej výstave fotografií členov Fotoklubu pri Mestskom kultúrnom stredisku v Galante. Tu prezentované fotografie sú vystavené aj v priestoroch renesančného kaštieľa v Galante od 1. decembra 2020 až do 31. januára 2021. Výstava je prístupná verejnosti, avšak treba brať do úvahy aktuálne protiepidemiologické opatrenia, ktoré obmedzujú počty ľudí v interiéroch alebo aktuálne zákazy vychádzania, ktoré znemožnia fyzickú návštevu výstavy.

Práve z týchto dôvodov sme sa rozhodli, že sprístupníme výstavu aj vo virtuálnej galérii. Vystavené sú diela členov fotoklubu, ktoré vznikli v roku 2020. Je to malý náhľad do ich tvorby. Ak Vás niektorý autor zaujme, môžete navštíviť jeho galériu aj na webstránke klubu.

Súčasťou každoročnej decembrovej klubovej výstavy fotoklubu sú aj diela pozvaného hosťa, tento rok je to Martin Marenčin, ktorého fotografie môžete pozrieť v samostatnej galérii.

Za normálnych okolností by sme sa stretli na vernisáži výstavy, kde by sme mali možnosť vidieť diela aj za prítomnosti ich autorov a osobne si s nimi pohovoriť, a v neposlednom rade pri prípitku si pripomenúť aj 45. výročie založenia fotoklubu, ktorý vykonáva činnosť nepretržite od roku 1975. Žiaľ, toto musíme odložiť do doby, kým sa situácia nevráti do bežných koľají.

Želám Vám príjemný zážitok pri prehliadke tvorby členov Fotoklubu Galanta a dúfam, že nám zachováte priazeň aj v tejto neľahkej dobe, ktorá si vyžiadala aj takéto menej tradičné formy prezentácie umenia.

Bc. Ladislav Győrög
prezident Fotoklubu Galanta
Podujatie sa uskutočnilo s finančnou podporou Mesta Galanta.

Najnovšie z našej tvorby
Členovia
Fotografie