Aktuálne
Fotoklub Galanta vás pozýva na výstavu fotografií Anny Bednárovej s názvom Zátišia v cukrárni Marlin v Galante. Výstava potrvá do konca júla 2024.

 • 7. Letné Fotodielne Fotoklubu Galanta pri MsKS
  24. - 25. jún 2017
  September 2017

  Jozef Keppert, FKGA

  Ďakujeme za Vašu účasť!

  Fotoklub pri MsKS v Galante v dňoch 24. a 25. júna 2017 usporiadal v poradí už 7. ročník Letných fotodielní. Po dobrých skúsenostiach z predchádzajúcich ročníkov členovia fotoklubu so svojimi skúsenosťami pokračovali v popularizovaní fotografie. Záujemcovia sa mohli prihlásiť cez internet. V rámci dvojdňového programu v priestoroch severného krídla Neogotického kaštieľa v Galante, nádvoria kaštieľa a mestského parku sa konalo všetko v znamení fotografie.

  Usporiadatelia zabezpečili pitný režim ako aj občerstvenie. Oboznámil účastníkov, že sa bude pracovať v troch tvorivých skupinách, ktoré budú viesť dvojice členov fotoklubu. 1. skupina mala tému portrétnej fotografie, 2. skupina sa zdokonaľovala vo fotografovaní dynamickej fotografie a nakoniec 3. skupina mala za úlohu zdokonaľovať sa v abstraktnej fotografií. Všetci účastníci za dva dni pracovali vo všetkých troch fotografických žánroch. Poslucháči dostali za domácu úlohu vybrať si kolekciu svojich fotografií, ktoré na druhý deň upravovali pod vedením lektorov. V nedeľu sa realizovala improvizovaná fotografická výstava, ktorú hodnotili členovia fotoklubu a najúspešnejší autori dostali upomienkové predmety od sponzorov Foto Fahn a Focesa.

  Portrét je stálou témou Letných fotodielní od počiatku ich organizovania Fotoklubom Galanta. Po minulé roky bolo lektorovanie tejto témy vedené v rovine osvojovania si základov práce s fotoaparátom a modelkou/modelom za využitia hlavne prirodzeného denného svetla. Až v roku 2016 sme tému obohatili o experimentovanie so svetlom umelým a o tzv. kresbu svetlom. To bola už disciplína vyžadujúca určitú úroveň vedomostí a skúseností s fotografovaním. Nakoľko sa to stretlo s veľmi pozitívnymi ohlasmi, tak aj v tomto roku sme vsadili na náročnejšie poňatie témy portrét. Tým bolo fotografovanie v štýle Hollywood. Išlo o pokus napodobniť čo najvernejšie spôsob osvetlenia portrétu z 50-60. rokov minulého storočia. Vtedy ešte nebola osvetľovacia technika prispôsobená potrebám fotografov a ich fotoaparátom ale iba pre filmové kamery v rýchlo sa rozvíjajúcom filmovom priemysle, ktorého centrom bol Hollywood. Odtiaľ aj názov štýlu tohto spôsobu osvetľovania. Aby sme sa vo výsledku čo najviac priblížili originálu, použili sme aj dobové oblečenie a rekvizity. Fotografovali sme v priestoroch Neogotického kaštieľa, čo tiež vo veľkej miere pomohlo k veľmi uspokojujúcim výsledkom účastníkov Letných fotodielní 2017.

  V rámci Letných fotodielní 2017 sme sa zaoberali aj dynamickou fotografiou. Jej cieľom bolo ukázať, vysvetliť a zdokonaliť vedomosti najmä z oblasti širokých možností nastavenia fotoaparátu. Úvodom sme členom skupiny premietli prezentáciu o pojme ,,dynamická fotografia“, ktorá vo všeobecnosti zachytáva široký okruh žánrov od kreatívnej až po žurnalistickú fotografiu. Spomenuli sme expozičný trojuholník, základné technické vybavenie fotografa a zvolenie najvhodnejšieho miesta pre dokonalý záber. Po prezentácii sme pristúpili k rôznym praktickým cvičeniam, pre ktoré sme si vopred nachystali množstvo rekvizít.

  Téma "abstraktná fotografia" ponúkla účastníkom Letných fotodielní pohľad na svet trocha z inej optiky a mala ich inšpirovať v hľadaní a skúšaní nekonvenčných fototechník. Účastníkom boli vytvorené rôzne stanovištia, kde tento krát hrala hlavnú rolu voda v kombinácii s rôznym nasvietením. Využívali sa vlastnosti vody, ako je lom svetla vo vode a pôsobenie kvapôčok vody ako lupy.

  Účastníci boli milo prekvapení, že pomocou bežných domácich pomôcok si vedia doma spraviť malý ateliér a vytvoriť nevšedné a pôsobivé fotografie, ktoré na prvý pohľad upútajú oko nejedného človeka.

  Záverom sa uskutočnilo vyhodnotenie akcie a každý účastník Fotodielní dostal zväčšeninu svojich fotografií.

 • Eva Ďuriaková
 • Zuzana Eliášová
 • Peter Gindl
 • Eva Homolyová
 • Kristián Knapp
 • Tomáš Krejčírik
 • Peter Ležovič
 • Marianna Liptáková
 • Martin Práznovský
 • Dušan Rafaj
 • Jozef Šuta
 • Norbert Szöcs
 • Rasťo Topoľský
 • Martin Valica
 • Fotodokumentácia od Štefana Baláža
Členovia
Fotografie