Aktuálne
Fotoklub Galanta vás pozýva na výstavu fotografií Anny Bednárovej s názvom Zátišia v cukrárni Marlin v Galante. Výstava potrvá do konca júla 2024.

 • 3. Letné Fotodielne Fotoklubu Galanta pri MsKS
  29. - 30. jún 2013
  September 2013

  Ľuboš Mišáni, FKGA

  Ďakujeme za Vašu priazeň počas 3. ročníka Letných fotodielní!

  Jún tohto roku priniesol vlnu horúčav, ktorá nám pripomenula počasie druhého ročníka letných fotodielní, vzápätí prišli dni chladu veľmi podobné podmienkam prvého ročníka fotodielní a tak sme napokon s úľavou prijali fakt, že počasie nám toho roku vyšlo tak akurát.

  Starostlivo pripravované podujatie pre začínajúcich i pokročilých fotografov tak neohrozila nepriazeň počasia a celkový počet 36 prihlásených záujemcov nás na jednej strane potešil, na strane druhej prinútil uvažovať, ako „nadlimitný“ záujem zvládnuť.

  Situácia na mieste registrácie, v Neogotickom kaštieli, kde nám Mestské kultúrne stredisko v Galante vytvorilo nadštandardné podmienky na takéto podujatie, nebola taká hrozivá. Prišlo 28 záujemcov, čo je najvyšší počet z doterajších ročníkov fotodielní.

  Účastníkov privítal Radovan Jamrich, prezident Fotoklubu pri MskS v Galante a stručne predstavil program na oba dni – každý deň bol rozdelený na dva pracovné bloky v trvaní 2 hodín, medzi blokmi hodinová prestávka na obed.

  Tento rok sme pracovali v troch skupinách - úplní začiatočníci a dve skupiny pokročilých fotografov, pričom pokročilí sa venovali portrétnej fotografii a krajinárskej fotografii, vždy jeden deň jednej téme. Lektormi témy portrét boli dlhoroční a skúsení členovia fotoklubu – Ervin Barczi, Attila Mészáros, Zdenko Roman a Sylvia Šabíková.

  Skupinu krajinárov viedol Daniel Bašo a Oto Magnus. Pre túto skupinu, na prepravu najnáročnejšiu, lektori zabezpečili odvoz z centra Galanty do severných končín okresu, kde široké láne okolia Galanty vystriedal kopcovitý terén. Táto skupina trávila podstatnú časť dňa v teréne.

  Skupinu začiatočníkov viedol Ľuboš Mišáni, Jozef Keppert a Rado Jamrich. Pre začiatočníkov bolo pripravených 11 krátkych prednášok a vyhradený čas na splnenie zadania – nafotenia ôsmich tém (nafotografovať portrét, viacero osôb, polocelok, architektúru, siluetu, detail, panning + 1 fotografia podľa vlastnej predstavy). V nedeľu sme potom prácu každého fotografa podrobne analyzovali, s poukazom na to čo sa podarilo, no hlavne na to, čo išlo urobiť lepšie a inak. Konštatujeme, že niektoré zábery nás veľmi príjemne prekvapili.

  Osobitná úloha pripadla Marekovi Čambálovi a Petrovi Rozkošovi, ktorí pripravili prednášku o svetových fotografoch a nemožno zabudnúť ani na rozsiahlu prednášku Sylvie Šabíkovej venovanú postprocesu.

  Zázemie pre bezproblémový priebeh fotodielní pomáhali vytvárať Marek Baláž, Anita Benkovičová, Pavol Borecký, Miloš Gabriž, Diana Kradgača a Zdenka Suchopová.

  Lektori vo všetkých troch skupinách vybrali od každého autora po dve fotografie, ktoré boli vytlačené vo formáte 15x10 cm. Do záverečného okamihu odovzdania certifikátu o účasti na Letných fotodielňach sme stihli pre každého vytlačiť i spoločnú fotografiu prítomných 41 účastníkov dvojdňového podujatia.

  V závere akcie sme účastníkov požiadali o vyplnenie ankety s cieľom zistiť názor na toto podujatie a s prípadnými návrhmi do budúcna.

  Za všetkých lektorov prezident fotoklubu Radovan Jamrich vyzdvihol disciplinovaný prístup frekventantov počas oboch dní a v nedeľu neskoro popoludní boli tohtoročné Letné fotodielne 2013 ukončené.

  Pre nás však práca ešte neskončila – výber z najlepších prác tohtoročných fotodielní vystavíme v rámci Galantských trhov v auguste.

  Organizátorov potešila účasť fotografov zo známeho trnavského fotoklubu IRIS, s ktorými fotoklub v Galante udržiava dlhoročne dobré kontakty.

  Podujatie by sa nemohlo uskutočniť bez podpory mesta Galanta a mestského kultúrneho strediska, ktorí finančne a bezplatným poskytnutím priestorov prispeli k zdarnému podujatiu.

  Poďakovanie organizátorov patrí aj spoločnostiam, ktoré akciu sponzorsky podporili - spoločnosti Fekollini, s.r.o., výrobca bagiet zo Sládkovičova, spoločnosti Bašo – bezpečnostné systémy, Equilibrium s.r.o., SIZEcomp a TheraComm, s.r.o.

 • Z tvorby účastníkov
 • Iveta Antalíková
 • Štefan Baláž
 • Simona Bogárová
 • Erika Bondorová
 • Kristína Brenčičová
 • Dominika Demovičová
 • Beáta Hrvoľová
 • Barbora Jankovičová
 • Monika Kassayová
 • Kristián Knapp
 • Paulína Krnáčová
 • Mário Malý
 • Juraj Marec
 • Lívia Ondrejíčková
 • Dušan Rafaj
 • Samuel Šablatúra
 • Veronika Slížová
 • Radovan Slíž
 • Anna Špačeková
 • Žaneta Špačeková
 • Nikoleta Šutáková
 • Blažej Vittek
 • Denisa Zacharová
 • Martin Žilinčík
Členovia
Fotografie