Aktuálne
Fotoklub Galanta vás pozýva na výstavu fotografií Anny Bednárovej s názvom Zátišia v cukrárni Marlin v Galante. Výstava potrvá do konca júla 2024.

 • 6. Letné Fotodielne Fotoklubu Galanta pri MsKS
  2. - 3. júl 2016
  September 2016

  Jozef Keppert, FKGA

  Ďakujeme za Vašu účasť!

  Po úspešných predchádzajúcich ročníkoch Fotoklub pri MsKS v Galante organizoval ďalšiu možnosť pre záujemcov o fotografiu. Po náročnom jubilejnom roku 40. výročia založenia fotoklubu, vydania prvej samostatnej knihy a rôznych organizačných aktivitách, členovia začali organizačným zabezpečením 6. ročníka Fotodielní. Musíme uviesť, že v prípravách treba všetko urobiť tak, aby sme zabezpečili taký program, ktorý uspokojí aj tých záujemcov, ktorí sa zúčastnili aj na predchádzajúcich ročníkoch.

  Pôvodne boli Fotodielne pripravované pre deti a mládež. Uvedomili sme si, že na školách nie sú fotokrúžky, skratka absenciu toho čo tu bolo desiatky rokov na školách a vzdelávacích inštitúciách. Už predchádzajúci ročník ukázal, že dospelí účastníci výrazne prevládali nad mladými. Vyžadovalo to okamžitú reakciu na daný stav. Tento rok sme boli na to pripravený a naše predpoklady sa aj naplnili. Viac ako dve tretiny prihlásených boli dospelí. Osvedčila sa nám práca v menších skupinách, kde sa vieme viac venovať jednotlivým účastníkom.

  Súčasťou prípravy je aj predloženie projektu do systému podpory kultúrno-vzdelávacích aktivít v našom meste, zabezpečenie priestorov v MsKS, príprava dvojdňového programu, zabezpečenie občerstvenia, určenie vedúcich odborných tímov, zabezpečenie príslušnej techniky, vecné dary pre víťazov fotografickej výstavy v kategóriách dynamická fotografia, portrét a športová fotografia (bojové športy ako capoeira, takewon-do a box). Tomi Kid Kovács zabezpečil účasť dvoch boxerov-medailistov z Majstrovstiev Európy.

  V priestoroch severného krídla Neogotického kaštieľa sa v sobotu prezentovalo 26 účastníkov a tím členov Fotoklubu. Bc. Ladislav Győrög, prezident fotoklubu privítal účastníkov, oboznámil ich s programom a požiadal ich o disciplínu a dochvíľnosť, aby sa mohol realizovať celý plánovaný program. Vedúci tímov v úvode oboznámili účastníkov so základnými špecifikami fotografovania uvedených tém. Domácou úlohou pre účastrníkov bolo doma vybrať maximum 10 fotografií, z ktorých nasledujúci deň členovia Fotoklubu vybrali po 3 fotografie. Tieto boli na mieste vytlačené a dostali sa na výstavnú sieť, z ktorých porota v nedeľu vybrala najlepšie fotky a ocenila autorov. Cenu okrem nich získala aj najmladšia účastníčka. Portrétna fotografia sa fotila v exteriéry v parku, športové fotografie pod šapitom na nádvorí a dynamická fotografia na nádvorí kaštieľa. Organizátori pripravili aj anketové lístky na vyjadrenie názoru na Fotodielne a návrhy na skvalitnenie nasledovných ročníkov. Prezident fotoklubu odovzdal ceny víťazom. Jozef Keppert čestný prezident Fotoklubu vyhodnotil odovzdané anketové lístky na ktorých väčšina účastníkov vyjadrila spokojnosť s organizovaním Fotodielní 2016 (napísali okrem iného, že majú záujem aj budúci rok sa zúčastniť Fotodielní), odpovedal na pripomienky účastníkov. Poďakoval účastníkom za disciplinovanosť, a neposlednom rade ocenil podiel všetkých členov Fotoklubu na zdarnom priebehu podujatia. Zdôraznil pomoc spoluorganizátorov a poďakoval sa im - mestu Galanta za finančnú podporu, MsKS za poskytnutie priestorov a firme Fotofahn za vecné dary víťazom. Víťazi dostali aj jubilejnú publikáciu Fotoklubu vydanú k 40. ýročiu založenia Fotoklubu v Galante.

  Podujatie ukázalo, že je potrebné podobné akcie organizovať, je o ne záujem. Pravdou je, že je náročné to zabezpečiť na vysokej úrovni, ale keď zvážime, že niektorí už absolvovali aj predchádzajúce sústredenia, stojí to za to. Možno, že niektorí z nich časom posilnia a rozšíria členskú základňu Fotoklubu pri MsKS v Galante.

 • Z tvorby účastníkov
 • Katarína Čepigová
 • Tamás Csanda
 • Tomáš Dobrócsi
 • Zuzana Eliášová
 • Peter Fogel
 • Aneta Forrová
 • Krisztián Gazsó
 • Rebeca Gazsóová
 • Peter Gindl
 • Soňa Kabátová
 • Peter Ležovič
 • Marianna Liptáková
 • Marcel Mondočko
 • Erika Polakovičová
 • Martin Práznovský
 • Michaela Reichelová
 • Radovan Slíž
 • Roman Sobol
 • Lucia Sobolová
 • Jozef Šuta
 • Erika Szabóová
 • Rastislav Topolski
 • Peter Vadkerti
 • Terezka Vadkertiová
 • Fotodokumentácia
Členovia
Fotografie