Aktuálne
Fotoklub Galanta a MsKS Galanta vás pozývajú na vernisáž výstavy fotografií Mateja Skalnického s názvom "Príbeh hľadania (série)". Vernisáž sa uskutoční v utorok, dňa 23.4.2024 o 18:00, v severnom krídle Neogotického kaštieľa v Galante. Výstava potrvá do 20.5.2024.

Fotoklub Galanta vás pozýva na výstavu fotografií Ladislava Györöga v cukrárni Marlin v Galante. Výstava potrvá do konca mája 2024.

 • 5. Letné Fotodielne Fotoklubu Galanta pri MsKS
  20. - 21. jún 2015
  August 2015

  Ľuboš Mišáni, FKGA

  Ďakujeme za Vašu účasť!

  Príprava piateho ročníka letných fotodielní sa niesla v rutinnej práci samotnej organizácie. Predsa len, štyri roky skúseností spojených s prípravou takéhoto podujatia prispeli k rýchlemu zostaveniu organizačného plánu. Druhou stranou mince piateho ročníka bolo vytvorenie zaujímavého programu. Mnohé náboje dobrých nápadov sme vystrieľali v predošlých ročníkoch – zátišie, portrét, krajina, streetphoto, architektúra, detail... to všetko sme už ponúkli. Čo ponúknuť viac? Je jasné, že rozlúsknuť tento oriešok bude čoraz ťažšie.

  Napokon sme sa ustálili na témach portrét, ktorý je stálicou v ponuke, dynamická fotografia, ktorá zažila repete z minulého roku a novinkou bola luminografia, téma pri ktorej sme boli sami zvedaví ako sa s ňou lektorsky popasujeme.

  Asi 8 týždňov pred dňom konania sme verejnosti avizovali podujatie hlavne prostredníctvom webovej stránky klubu a neskôr pomocou plagátov v meste Galanta. Z minulých rokov vieme optimálny počet účastníkov – nie viac ako 30 a túto kvótu sme vďaka registrácii na stránke www.fkga.sk naplnili pomerne skoro, takže sme museli registráciu ukončiť.

  V deň konania sa v Neogotickom kaštieli, kde nám Mestské kultúrne stredisko v Galante už tradične vytvára nadštandardné podmienky na takéto podujatie, zišlo 30 záujemcov a dvadsiatka členov fotoklubu.

  Účastníkov privítala Sylvia Šabíková, prezidentka Fotoklubu pri MskS Galanta a stručne predstavila program na oba dni – odozva od účastníkov minulých ročníkov nás viedla k myšlienke rozdeliť takpovediac tvorivú prácu na jeden deň (sobotu) a postproces a kritiku fotografií na deň druhý (nedeľu).

  Medzi stálych návštevníkov fotodielní patria i členovia trnavského fotoklubu IRIS, položartom sme minulý rok podotkli, že ich miesto je viac na strane lektorov, než účastníkov a hľa, Blažej Vittek a Dušan Rafaj neváhali hodenú rukavicu zdvihnúť a pripojiť sa i vlastnou činnosťou. Úvod fotodielní patril Blažejovi Vittekovi a jeho prednáške o rozmeroch fotografie – je neuveriteľné, ako sa Baďo so svojimi rokmi skúseností dokáže i dnes adaptovať na nové a nové technologické postupy. V kombinácii s nadhľadom a prehľadom, ktorý o fotografii má – radosť počúvať.

  Potom sme sa už klasicky rozdelili do skupín a zhruba po hodine a pol sme si skupiny menili. Dušan Rafaj z IRIS-u, Jozef Keppert, Zdenka Šimeková, Ivetka Hájniková spolu s dvomi modelkami lektorovali portrét. Sylvia Šabíková a Matúš Benian prevádzali modelovými scénami dynamickej fotografie a napokon Ľuboš Mišáni a Ervin Barczi našli svoje miesto pre luminografiu v temných priestoroch pivnice kaštieľa, kde si hneď v prvej skupine našli medzi účastníkmi modelku Líviu. Lívia, mimochodom tiež z IRIS-u, napokon stála modelom pre všetky tri skupiny.

  Sobotný proviant v podobe obedného gulášu po ktorom nezostalo ani stopy, nám navaril pán Peter Szteszkál a nebolo to len kvôli tomu, že vďaka omylu na našej strane pripravil tridsať porcií namiesto zamýšľaných šesťdesiatich piatich. Bolo vidno, že ho nevaril prvýkrát. Hladovať sme našťastie nemuseli, bagety od sponzora Ota Magnusa nám aj tento rok padli vhod. Pitný režim tradične zasponzorovala spoločnosť Equilibrium, s.r.o. z Bratislavy spolu s Marekom Čambálom, milovníkom kofoly.

  Okrem tvorivej práce v jednotlivých témach pripravili Marek Čambál, Ladislav Györög a Marek Baláž sprievodný program. Marek Čambál opätovne predstavil cameru obscuru. Nie triviálne zadanie si pripravili Laco s Attilom – materiálne i pedagogicky predviedli možnosť vytvorenia fotografie na drevo. Každý účastník si mohol, sčasti i vlastnými silami, vyhotoviť vlastný portrét na drevo a ako pamiatku na tohtoročné fotodielne odniesť domov. A hoci bolo vytvorenie fotografie na dreve rozdelené na sobotu i nedeľu, treba povedať, že tento výborný nápad by si zaslúžil viac priestoru, podobne ako minuloročné skladanie vlastného dierkového fotoaparátu zo škatule od topánok. Attila okrem toho v krátkej prednáške o možnostiach zužitkovania digitálnej fotografie vo vytváraní darčekových predmetov, predmetov pre vlastné použitie ozvláštnených fotografiou alebo predmetov na dekoratívne účely, ukázal priamo pred očami účastníkov ako na to.

  Okrem lektorov vytvárali zázemie pre bezproblémový priebeh fotodielní Marek Baláž, Daniel Bašo, Miloš Gabriž, Radovan Jamrich, Milan Pétervári a Magda Vrábelová. Náročnú úlohu zdokumentovať celé podujatie prijal Zdenko Roman.

  Nedeľa bola venovaná predovšetkým postprocesu. Päť lektorov, Dušan Rafaj, Ervin Barczi, Miloš Gabriž, Ľuboš Mišáni a Sylvia Šabíková sa venovalo výberu a úprave fotografii vrátane podrobného popisu postupu, ako na to. Záujemci si mohli vybrať i špecialistov na editačné programy – v ponuke bol lightroom i český zoner.

  Medzitým sme zabezpečili tlač a vyhodnotenie súťažných fotografií účastníkov a podujatie vrcholilo slovným komentovaním premietaných fotografií skúsenými porotcami – Jozefom Keppertom a Blažejom Vittekom.

  Obedný hlad v nedeľu zahnali produkty pizzerie Sever, v zásobe boli k dispozícii i bagety a pitie.

  Záver patril odovzdávaniu cien, fotografií a hodnoteniu. Tento rok si knihu právom zaslúžili Ľuboš Šutka, Peter Vadkerti a Michaela Reichelová.

  Rovnako ako minulý rok, i tento rok sme požiadali účastníkov o zhodnotenie prostredníctvom dotazníkov. Jednak nám to pomáha pri tvorbe programu, no nezanedbateľný je i názor na celkový priebeh akcie s cieľom nachádzať slabé miesta. Konštatujeme, že hanbu sme neutŕžili, dokonca môžeme byť hrdí na prevahu pochvaly, no sme vďační i za kritické pripomienky.

  Podujatie, rovnako ako po minulé roky, by sa nemohlo uskutočniť bez podpory mesta Galanta a Mestského kultúrneho strediska Galanta. Finančný príspevok a bezplatné poskytnutie priestorov sú pre nás realitou o ktorej môžu fotokluby i vo väčších mestách iba snívať. Ďakujeme !

 • Z tvorby účastníkov
 • Iveta Antalíková
 • Štefan Baláž
 • Katarína Čepigová
 • Peter Fogel
 • Krisztián Gazsó
 • Natália Gazsoová
 • Peter Gindl
 • Milan Húšťava
 • Dana Janebová
 • Peter Jurík
 • Kristína Klobučníková
 • Kristián Knapp
 • Lujza Mačasová
 • Zoltán Nagy
 • Edita Pálfyová
 • Martin Práznovský
 • Michaela Reichelová
 • Radovan Slíž
 • Norbert Szöcs
 • Žaneta Špačeková
 • Jozef Šuta
 • Ľuboš Šutka
 • Róbert Švéda
 • Rastislav Topoľský
 • Peter Vadkerti
 • Fotodokumentácia od Zdenka Romana
Členovia
Fotografie